Skral Festival forplikter seg til den europeiske satsingen Keychange

Skral Festival forplikter seg til den europeiske satsingen Keychange

Målsetningen er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og organisasjonene som deltar i prosjektet.

Avtalen som Skral har undertegnet stadfester at festivalen skal jobbe målrettet for å oppnå 50% kvinneandel (inklusive minoritetskjønn) blant festivalens artister, ansatte og ledelse innen 2022.

- For Skral Festival handler likestilling om å være en del av løsningen, og ikke problemet. Mange festivaler, inklusive Skral, har i mange år brukt argumenter om økonomi, publikumsønsker og at det ikke finnes nok kvinnelig talent når mannlig overrepresentasjon i programmet blir tatt opp.

- Foreløpige tall fra festivalens planlagte program viser at vi nærmer oss, videre kan det meldes at festivalens ledelse og øvrig organisasjon allerede har oppnådd kjønnsbalanse i henhold til kravene til Keychange.

- Akkurat dette er en tilfeldighet må vi innrømme. Vi har hentet de beste til jobben og ikke tenkt på kjønn, at de tilfeldigvis er kvinner er bare enbonus.

At det er en jobb ågjøre, også i Norge, er det ingen tvil om. Blant de mest spilte låtene i 2019var det kun 18% kvinnelige låtskrivere. Nesten 20% av Norske komponister erkvinner, likevel er kun 2% av verkene fremført av Norske orkester skrevet av kvinner.

Norske festivaler harde siste årene holdt en jevn lav kvinneandel hvor 2018 var nok et dårlig år, med kun 25% kvinneandel.

I tillegg til å gjøretiltak for å sikre kjønnsbalanse på scenen og i organisasjonen vil SkralFestival også sørge for å invitere gjester som har de samme verdier som bådeSkral og Keychange står for.

- Det ville være rart om vi legger ned ressurser i å oppnå kjønnsbalansei alt vi gjør for så å booke en artist som har kommet med sexistiske uttalelser, det vi vil vi unngå.

Vi utfordrer andre festivaler i regionen

- Skal vi få til endring i bransjen må vi gjøre det sammen, hansken erherved kastet og vi håper andre festivaler i sørlandsregionen blir med på satsingen. Om man ikke gjør det for seg selv så gjør det for niesen din som vil bli rapper, dattera di som vil bli trommeslager eller søstera di som har lyst til å lage festival.